Algemene Voorwaarden

Vanaf 20-09-2020 hanteren wij deze leveringsvoorwaarden. Deze leveringsvoorwaarden zijn er om zowel jou als sporter (lid) en ons als ondernemer te beschermen. Het schept in bepaalde situaties duidelijkheid voor beide partijen.

Voor ons is het een goed gevoel dat wij ook op dit vlak openheid geven en duidelijk zijn in hetgeen waar wij voor staan. Als je hier vragen over hebt kun je terecht bij info@my-fitcoach.com

 

Aanmelding, betaling, tarieven en opzegging

1. De aanmelding als lid van My-Fitcoach vindt plaats door de online betaling te doen. 

2.My-Fitcoach behoudt zich het recht voor, de tarieven 2 maal per jaar aan te passen. Een tariefwijziging zal minimaal een maand voor het ingaan ervan worden aangekondigd d.m.v. direct mailcontact vanuit ons.

3. Indien het je jonger bent dan 18 jaar, dient een van je ouders de online betaling te doen, zodat wij weten dat er toezegging is van een voogd.

4. De periode waarvoor wordt betaald, gaat in op het moment dat het intake formulier is ingevuld door de sporter en terug gestuurd is naar My-Fitcoach.

 

Risico en aansprakelijkheid
5. Het gebruik maken van de faciliteiten van de locatie waar je training doet is geheel voor eigen risico van het lid. My-Fitcoach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.

Bij twijfel over veiligheid zoek dan consult bij je coach. In de uitleg van trainingen (evaluaties, belmomenten en whatsapp) worden diverse richtlijnen uitgelegd, die je dient op te volgen voor je veiligheid.

6. Het lid zal alle inhoud van onze mails en zijn of haar voorgeschreven programma’s confidentieel houden.

7. Gezondheidsklachten resulterend uit het (verkeerd) opvolgen, niet (goed) lezen, of onbegrip naar My-Fitcoach toe is geheel op risico van het lid.

8. Het lid lijdt niet aan chronische ziektes en/of ziektes die in nauw verband staan met de voedingsgewoonten. Personen die hier wel aan lijden worden doorverwezen naar een arts of gespecialiseerde diëtist en dienen de coaches hierover te informeren.

 

Betalingswijze
8. Betaling van de dienst gaat via een automatisch gegenereerde factuur die je via je opgegeven e-mail adres zult ontvangen, na betaling.

9. Er is geen terugkerende maandelijkse betaalverplichting, je betaald voor de periode waarin je begeleidt wilt worden.

10. Je dient wel tijdig je coach te berichten als je de volgende periode niet door wilt.

11. Je coach zal jou informeren over het aflopen van een betaalde periode. Als jij door wilt, kan er een nieuwe periode op de website worden afgerekend.

 

Klachten en Informatieplicht
12. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het lid (o.a. adres- of telefoonnummers) dienen direct, schriftelijk te worden doorgegeven aan My-Fitcoach. In geval van klachten met betrekking tot My-Fitcoach dient er contact te worden opgenomen via de mail: info@my-fitcoach.com

 

Voorwaarden
13. Op onze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing

14. Resultaten zijn niet gegarandeerd. Deze zijn afhankelijk van factoren buiten de macht van My-Fitcoach. Maximale inzet van het lid is vereist voor het beste resultaat.

15. My-Fitcoach is niet aansprakelijk voor eventuele medische en/of psychische gevolgen van de begeleiding. Niks van wat My-Fitcoach schrijft mag gezien worden als medisch advies. Het advies van een dokter en/of fysiotherapeut moet altijd de voorkeur krijgen. My-Fitcoach maakt slechts suggesties.

Fysieke Training

16. Voor de training op locatie gelden de huisregels van de betreffende vestiging waar gesport wordt. Het gebruik maken van de faciliteiten van de locatie waar je training doet is geheel voor eigen risico van het lid. My-Fitcoach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.

contact

EMAIL

Info@my-fitcoach.com

TELEFOON

+316 10277654

Kickstart Korting

Training-Voeding-Fitnessbegeleiding